facebook   twitter
KPSS'ye -149 Gün -8   Saat Kaldi
Konu: Kpss Eğitim Bilimleri Sınavına Anahtar Kelimelerle Hazırlanmak  (Okunma sayısı 8584 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
11 Ocak 2011, 00:47
*
Çevrimdışı
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVINA ANAHTAR KELİMERLE HAZIRLANMAK

KPSS eğitim bilimleri sınavına, eğitim bilimleri testinin özellikle program geliştirme ve öğretim yöntemleri bölümlerine anahtar kelimelerle hazırlanmak işi kolaylaştırabilir. Tabi anahtar kelimeler eğitim bilimleri testinin diğer bölümleri içinde çıkarılabilir.

Peki, nedir anahtar kelime: Anahtar kelimler okuna bölümlerin ana düşüncelerini belirgin özellik ve vurgularını yansıtan özetlerdir. Öğrenme stratejisi olarak da kullanılabilir. Anahtar kelime kullanmak öğrenme stratejilerinden anlamlandırma stratejileri arasında yer alır hatırlamayı kolaylaştırır.

Anahtar kelimeler konuları çalışırken çıkarılabilir. Bunlar bir nevi çalışılan konuların özeti ve hatırlatıcıdır. Hatta bu anahtar kelimeler küçük hatırlatma kağıtlarına yazılabilir. Sonrasında çantada ya da cepte taşınarak otobüs beklerken, otobüste yolculuk yaparken, lokantada sipariş beklerken, dizi izlerken verilen reklam aralarındaki ara zamanlarda gözden geçirilebilir.

Öte yandan KPSS sorularında da soru kalıplarında bu anahtar kelimeleri yakalamaya çalışarak sorular çözülebilir.

Aşağıda bazı anahtar kelime örnekleri verilmiştir.

BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ ANAHTAR KELİMELERİ

Beyin fırtınası KPSS eğitim bilimlerinin klasik sorularındandır. Anahtar kelimeleri şöyle çıkarılabilir:

·          Hayal

·          Yaratıcılık

·          Çağrışım

·          Kısa sürede

·          Çok sayıda fikir üretme

·          Fikir eleştirilmez

·          Her fikir kabul edilir


Şimdi çıkmış beyin fırtınası sorularında bu anahtar kelimeler dikkat edin. Beyin fırtınası sorularını hatırlarsak;

KPSS 2001

Temel amacı, kısa sürede çok sayıda fikir üretmek, sorunlara çözüm getirmek ve yaratıcılığı geliştirmek olan etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soru-yanıt

B) Beyin fırtınası


C) Güdümlü tartışma

D) Rol oynama

E) Ekiple öğretim

 

KPSS 2003

Öğretme-öğrenme sürecinde, eleştiri ve yargılama olmaksızın bir konu üzerindeki düşüncelerin yüksek sesle dile getirilmesi esasına dayanan, yaratıcı düşünmeyi geliştirmeye ve seçenek üretmeye yönelik teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Problem çözme

B) Beyin fırtınası


C) Tartışma

D) Soru-cevap

E) Rol yapma

 

KPSS 2006

Belgin öğretmen öğrencilerinden, “Nasıl bir okul düşlerdiniz?” sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmelerini açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister. Öğretmen,  öğrencilerin birbirlerinin söylediklerinden çağrışım yaparak buldukları çok sayıda fikri tahtaya listeler ve dersine bu şekilde devam eder.

Belgin öğretmen, aşağıdaki yöntem veya tekniklerin hangisinden yararlanmaktadır?

A) Yaratıcı drama

B) Örnek olay incelemesi

C) Beyin fırtınası

D) Problem çözme

E) Soru-cevap


Mesajı Paylaş | Kayıtlı
11 Ocak 2011, 00:48
*
Çevrimdışı
Örneklere devam edersek, her ne kadar KPSS 2008 de soru gelmese de eğitim felsefelerine KPSS eğitim bilimlerinin klasik soruları arasındadır. Eğitim felsefelerinin anahtar kelimeleri de aşağıdaki gibi çıkarılabilir:

 

DAİMİCİLİK
Değişmeyen, daim olan toplumsal değerleri aktarma yoluyla bireyleri yaşama hazırlama
Konu ve öğretmen merkezli anlayış, içerik öğesi ağırlıklı program
Ne öğrenileceğine ağırlık verme
Evrensel, entelektüel eserler, klasik eserler
Akılı, üstün zekâlı, rasyonel, elit, seçkin bireyler yetiştirme amacı


Şimdi daimicilikle ilgili çıkmış soru örneklerinde yukarıdaki anahtar kelimeleri yakalamaya çalışın;

 

KPSS 2006

Dünyanın maddi ve manevi değerlerinin öğrenilmesinde klasik eserlerin önemini ve değişmeyen evrensel bir eğitim ilkesini savunan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlerlemecilik B) Varoluşçuluk C) Esasicilik    D) Daimîcilik        E) Kurmacılık

 

KPSS 2006

Aşağıdakilerin hangisinde öğretmenin rolü daimîcilik felsefesine göre belirlenmiştir?

A) Geçmişten gelen kesin doğruları ve bilgiyi nesilden nesile aktarmak

B) Bireyin doğrulara ulaşabilmesi için bizzat etkileşimde bulunmasını sağlamak

C) Bireyde problem çözme becerilerini geliştirmek

D) Bireyin özgür bir ortamda doğruya ve bilgiye kendisinin ulaşmasını sağlamak

E) Gerekli bilgi ve doğruları bireyin yaşantısıyla ilişkilendirmesini sağlamakESASİCİLİK

Bireylerin zihinsel gelişimlerine yardımcı olma amaçlı eğitim
Konu ve öğretmen merkezli anlayış
Eğitimde zorlama ve sıkı disipline önem verme
Geleneksel öğretim yöntemlerini kullanma (soyut düşünme, ezber, tekrar, alıştırma)
Temel konulara (ana dil, tarih, fen) ve temel becerilere odaklanma (okuma-yazma-sayma)


İLERLEMECİLİK

Öğrenci (birey) merkezli anlayış
Öğrencinin ne öğrendiği kadar nasıl öğrendiği de önemlidir
Demokratik eğitim
Yaparak yaşayarak öğrenme
Problem çözme
Bireysel farklılıkları dikkate alma
Gerçek yaşama yakın konular ve öğrenmeler
Okul yaşama hazırlık değil yaşamın kendisidir anlayışı
Öğretmenin ortam sağlayıcı ve rehber olması


Şimdi ilerlemecilik sorularını hatırlayalım ve anahtar kelimeleri sorularda yakalamaya çalışalım:

KPSS 2006

Öğrencilerin nasıl öğrendiklerinin, öğretmenlerin nasıl öğretmeleri gerektiği konusunda önemli bir etkisi vardır. Bilgi, öğretenden öğrenene doğrudan aktarılmamalı, bunun yerine öğrenen tarafından yapılandırılmalıdır. Öğrenci, bilgiye doğrudan ulaşmak yerine deneyimleriyle bilgiyi özümsemelidir.

Bu görüşün dayandığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daimîcilik      B) Esasicilik       C) İlerlemecilik D) Kurmacılık    E) Varoluşçuluk
 

KPSS 2007

Öğrencilerin paylaşım ve iletişim becerileri ile yaratıcı fikirler üretmelerini geliştirmek isteyen bir öğretmen “Nasıl bir okul düşlersiniz?” diyerek bir tartışma başlatır. Öğrencilerden bu konudaki düşüncelerini açıkça ve bir mantık süzgecinden geçirmeden söylemelerini isteyen bu öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinin hangisini kullanması en uygundur?

A) Soru-cevap

B) Problem çözme

C) Altı şapkalı düşünme

D) Beyin fırtınası

E) Benzetim


YENİDEN KURMACILIK
Toplum beklentilerini öncelikleyen programlar
Eğitim yolu ile toplumsal değişim ve sosyal reformları sağlama
Öğretmeni ve okulu değişimin anahtarı olarak görme anlayışı


Şimdi eğitim felsefelerinin hepsini sorgulayan aşağıdaki soruyu çözelim:

KPSS 2004

I.       Demokratik ve sosyal yaşamı geliştirmek

II.     Zihinsel yönden üst düzeyde, seçkin bireyler yetiştirmek

III.  Toplumu yeniden yapılandırarak geliştirmek

IV.   Bireylere zihinsel yetilerini geliştirmelerinde yardımcı olmak

Aşağıdakilerin hangisinde bu vurgulamaları ön plana çıkaran eğitim felsefesi akımları doğru sıralanmıştır?

A)      Daimicilik – Esasicilik – İlerlemecilik – Yeniden kurmacılık

B)      Yeniden kurmacılık-İlerlemecilik - Esasicilik –– Daimicilik

C)      İlerlemecilik –– Yeniden kurmacılık – Esasicilik – Daimicilik   

D)     İlerlemecilik – Daimicilik–– Yeniden kurmacılık – Esasicilik 

E)      İlerlemecilik – Esasicilik  –– Yeniden kurmacılık – Daimicilik

 

Soruyu okuduktan sonra daimicilik eğitim felsefesinin anahtar kelimelerini hatırlayın; bu anahtar kelimeleri daha kısaltalım neydi daimicilik;

Evrensel

Entelektüel

Elit

Seçkin eğitim

İsterseniz bunların da baş harfleri ile kodlayalım daimiciliği 3 E 1 S

“seçkin” daimiciliği anahtar kelimesiydi değil mi? Pekin seçkin kaç numaralı öncülde;“II”, peki seçeneklerde 2. sırada daimicilik olan seçenek hangisi “D” seçeneği, başka ikinci sırada daimicilik olan bir seçenek var mı, yok.

 

Örneklerimize Öğretim stratejileri anahtar kavramları ile devam edelim:

Sunuş yoluyla öğrenme anahtar kavramları;

· Ausubel tarafından geliştirilmiştir.

· Anlamlı öğrenme

· Doğrudan öğretim, öğretmen merkezli

· Bilişsel alan bilgi basamağında, dersin giriş bölümünde etkili

· Mantıksal sıra

· Tümdengelim, genelden özele, genelden ayrıntıya, kavramdan örneğe doğru gidilir

· Ön öğrenmelerin yetersiz olduğu durumlarda etkili

· Bol örnek ve görsel destek anlamlı öğrenmeyi sağlar

· Açıklayıcı ve yorumlayıcı yaklaşımla kavram, ilke genelleme öğretimi
· Kavram haritaları ve ön düzenleyiciler kullanmayı gerektirir
Mesajı Paylaş | Kayıtlı
11 Ocak 2011, 00:48
*
Çevrimdışı
Şimdi bu anahtar kelimeleri çıkmış soru örneklerinde yakalamaya çalışın:

 

KPSS 2004

Kavram haritalarından, en çok aşağıdaki kuramların hangisine dayalı olan öğretme ve öğrenme durumlarında yararlanılır?

A) Buluş yoluyla öğrenme

B) Tam öğrenme

C) Anlamlı öğrenme

D) Yapısalcılık (constructivism)

E) Çoklu zekâ kuramı

 

KPSS 2007

Saadet öğretmen Türkçe dersinde “eylem” konusunu anlatırken önce genel bilgileri aktarmış, konuyla ilgili genel ilke ve kavramları anlatmış, daha sonra ayrıntılı bilgilerin üzerinde durmuştur. Saadet öğretmen aşağıdaki öğretme yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?

A) Sunuş yoluyla

B) Buluş yoluyla

C) Araştırma yoluyla

D) Probleme dayalı

E) İş birliğine dayalı

 

Buluş yoluyla öğrenme anahtar kavramları;


· Bruner.

· Dersin gelişme bölümünde ve kavrama düzeyi öğrenmelerinde etkili.

· Örnekten-kurala (tümevarım)

· Merak duygusu ve başarma isteği içsel güdüleri.

· Öğrenci merkezli, öğretmen rehber.

· Matematik, fen ve dil öğretiminde etkili.

· Örnekler, zıt örnekler.

· Yönlendirici sorular.

· İpuçları.

· Sezgiye önem verilir.

Örnek olay, tartışma, soru cevap, deney, gözlem, problem çözme yöntemleri kullanılır.

 


Şimdi buluş yoluyla öğrenme anahtar kelimelerini sorularda yakalamaya çalışın;

KPSS 2003

Öğrenciler tarafından öğretmenin rehberliğinde konuyla ilgili örneklerin açıklanmasını, karşılaştırılmasını ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesini, özelliklerin, ilişkilerin ve ilkelerin vurgulanmasını ve benzer etkinliklerle yeni örneklerin geliştirilmesini içeren öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Sunuş yoluyla öğretim

      B) Buluş yoluyla öğretim   

     C) Tam öğrenme yoluyla öğretim

      D) Birebir  (bireysel) öğretim 

     E) Programlı öğretim

 

Araştırma-inceleme yoluyla öğrenme anahtar kavramları;

· Dewey

· İlerlemecilik eğitim felsefesi ile ilişkili

· Üst zihinsel becerileri geliştirme

· Problem çözme ve bilimsel yöntemi kullanma becerilerini geliştirme.

· Dersin sonuç bölümü, sınıf dışına taşan uygulamalar

· Yaparak yaşayarak, deneysel öğrenme,

· Kalıcı öğrenme sağlama

Öğrenci merkezli, öğretmen rehber

 
 
 Fikret Konca / Eğitim Danışmanı
Mesajı Paylaş | Kayıtlı
11 Ocak 2011, 07:28
*
Çevrimdışı
güzel
Mesajı Paylaş | Kayıtlı
I. Mahmut- III. Mustafa -I. Abdülhamit-III. Selim
11 Ocak 2011, 12:34
*
Çevrimdışı
teşekkürler paylaşım için
Mesajı Paylaş | Kayıtlı
11 Ocak 2011, 22:35
*
Çevrimdışı
çok güzel anlatmışsınız hocam çok teşekkürler
Mesajı Paylaş | Kayıtlı
11 Ocak 2011, 22:53
*
Çevrimdışı
Teşekkürler
Mesajı Paylaş | Kayıtlı
 
Powered by SMF 2.0 RC5 | SMF © 2006–2011, Simple Machines LLC
Simple Audio Video Embedder